Projectcontroller

  • Beschikbare dagen 2-3 days per week,4-5 days per week
  • Uurtarief 30-50,50-70
  • Periode 3-6 maanden
  • Ervaring Media 3 tot 6 jaar ervaring,Senior 6 tot 9 jaar ervaring
  • Locatie Nederland

Posted on 01/02/2022

Actief

Opdracht omschrijving

• Is (mede-)verantwoordelijk voor Projectadministratie;

• Registreert schriftelijke verplichtingen en signaleert ontbrekende verplichtingen;

• Vergelijkt gefactureerde bedragen van crediteuren/leveranciers met de verstrekte opdrachten en signaleert indien zich daar verschillen in voordoen;

• Is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig boeken van de administratie van de projecten in ontwikkeling en/of realisatie;

• Is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig opstellen van de maandelijkse financiële rapportages van de projecten in ontwikkeling en/of realisatie;

• Stelt op en monitort cashflow forecast voor de projecten in ontwikkeling en/of realisatie;

• Levert aan van specificaties met betrekking tot projecten in ontwikkeling en/of realisatie;

• Is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en opstellen van TKO termijnen aan het fonds;

• Licht toe op de financiële projectrapportages en signaleert afwijkingen;

• Is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig accorderen van crediteuren (controle invoer AFAS);

• Bewaakt dat de inkoopfacturen tijdig worden geaccordeerd door de juiste tekeningsbevoegde; • Bewaakt dat crediteuren tijdig betaald worden, stelt betaalbatches op;

• Is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige administratie van de door te belasten facturen;

• Stelt elke maand verkoopfacturen op;

• Bewaakt dat debiteuren tijdig geïnd worden, stelt incassobatches op;

• Ondersteunt bij de periode- en jaarafsluiting en stelt zelfstandig jaarrekeningen en publicatiestukken op;

• Ondersteunt bij de periodieke reporting van de organisatie en haar fondsen;

• Doet voorstellen ter verbetering van de administratieve organisatie en interne controle;

• Is verantwoordelijk voor juiste, tijdige en volledige invoer van mutaties van abonnementen (huurcontracten/allonges);

• Is verantwoordelijk voor juiste, tijdige en volledige invoer van mutaties van incassomachtigingen;

• Neemt waar mogelijk werkzaamheden van Controller over in geval van ziekte en of verlof;

• Ondersteunt werkzaamheden Controller;

• Ondersteunt werkzaamheden Financieel Directeur


Pakketkennis

AFAS

informatie over opdrachtgever

15 opdrachten geplaatst Vind1 financieel specialisten
Abonnee sinds08/10/2018
Reactie specialist (1)

Perry Pahladsingh

Registeraccountant

Wereld

Alleen de opdrachtgever kan deze informatie zien