Profiel van Gerard Veldman

Gerard Veldman Concern controller, Strategisch adviseur, Toezichthouder
30 jaren ervaring Aantal gedane opdrachten Noord Holland
100.00 /hr 0 Aantal gedane opdrachten
AdviseringcontrollerFinancieel managementLid managementteam

Tot voor kort werkte ik bij de SED Organisatie (gemeente Stede Broek, Enkhuizen en Drechterland) als Concerncontroller/ Strategisch Adviseur. Ik was ontwikkelaar en functioneel aansturende van het Strategisch Finance, Risk & Control beleid. Gaf gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van Governance, Finance, Risicobeheersing, Compliance en Control. Ik was direct leidinggevende van het team Control (Administratieve Organisatie, Interne Beheersing, Risicomanagement en Business Control). 

 

Als Concerncontroller had ik een initiërende, adviserende, regisserende en bewakende rol.

                De initiërende rol om inrichtingsverbeteringen aan de orde te stellen.

               Een (strategisch) adviserende rol betreffende de doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en beheer in verband met de door het bestuur vastgestelde doelen

    De regierol als het gaat om de jaarrekeningcontrole ten behoeve van de accountantscontrole, maar ook voor het aanjagen van verbeteringen.

    Een bewakingsrol als het gaat om financial control, procesbeheersing en risicomanagement.

Direct aanspreekpunt was ik voor de accountant, kring van controllers van omliggende gemeenten en andere externe partijen die ons benaderen in het kader van Finance, Risk en Control.

 

Aangezien ik met name uit de verf kom met een adviserende, bewakende en soms initiërende rol, zocht ik een andere baan. Inmiddels werk ik sinds november jl. voor Elan Wonen te Haarlem en dat bevalt goed. Het is echter een aanstelling voor 50% van mijn tijd. Daarom zoek ik of een aanvulling op deze parttimefunctie, waarbij bovengenoemde sterke punten van mij met name in de functie zitten.

 

Werkervaring

  • Nog geen ervaring opgenomen.